Firma „HYDROREZYSTANCJA”

Problematyka izolacji i uszczelnień w budownictwie od momentu wejścia firmy na rynek należała do podstawowego zakresu i kierunku naszej działalności. Do dnia dzisiejszego uczestniczyliśmy w realizacji wielu prestiżowych obiektów zyskując uznanie za fachowość i rzetelność, zyskując ogromne i bezcenne doświadczenie. Zajmujemy się wykonywaniem i naprawą:

Izolacja

 • Izolacja fundamentów i części podziemnych budynków i budowli,
 • Izolacja garaży podziemnych,
 • Izolacja tuneli i przejść podziemnych,
 • Izolacja i uszczelnianiu obiektów mostowych,
 • Izolacja zbiorników (p. poż., na wodę pitną),
 • Izolacja tarasów i balkonów,
 • Innych obiektów.

Hydroizolacja

Kompleksowa hydroizolacja podziemnych części budowli w trakcie realizacji (stosujemy różne systemy):

 • Hydroizolacja spodu płyt fundamentowych
 • Hydroizolacja ścian fundamentowych
 • Montaż węży iniekcyjnych
 • Montaż taśm dylatacyjnych
 • Uszczelnianie zbiorników (w tym na wodę pitną)
 • Przemysłowych obiektów żelbetowych
 • Uszczelnianie budowli w systemie „białej wanny”

Naprawa i Ochrona Żelbetu

 • Naprawy (wraz z pasywacją zbrojenia) i reprofilacje konstrukcji żelbetowych

Uszczelnianie i Naprawa Istniejących Konstrukcji Budowlanych

 • Uszczelnienia rys metodą iniekcji ciśnieniowej
 • Uszczelnienia przerw roboczych
 • Uszczelnianie ścian szczelinowych
 • Uszczelnianie dylatacji
 • Uszczelnienia podszybi windowych

Uszczelnianie Ścian Murowanych (odtworzenie izolacji)

 • Wykonanie izolacji pionowej,
 • Wykonanie iniekcji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej w murach ceglanych oraz z kamienia

Galeria

Construction-Brochure-Sample

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

GALERIA